Disclaimer

Oudenes-installatiechniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, voortvloeiend uit uw bezoek of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot www.oudenes-installatietechniek.nl.

Oudenes-Installatietechniek zal nooit uw IP adres weergeven. Oudenes-installatietechniek zal ook nooit persoonlijke gegevens doorsturen aan derden die via het contactformulier zijn opgestuurd.

Op alle foto's en internetpagina's berust een copyright. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met oudenes-installatietechniek.

 


Layout by RW design